Fotbollsfesten

Avslutningsfesten kommer att äga rum i Paviljongen from kl. 18.30.

Det är en sluten fest för de som har anmält sig till sina lagledare. Både ångbåtsbryggan och lilla bryggan finns tillgängliga för de som har med sig båt. Mer detaljer kring festen ges på plan.

Skärgårdscupens sånger